Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

Join us

شرایط و مدارک مورد نیاز جهت عضویت

"چک لیست مدارک لازم برای عضویت در انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی ،آزمایشگاهی و داروئی"

1. نامه درخواست عضویت؛
2. تکمیل فرم پروفایل اطلاعاتی (فرم پیوست در صفحه فرم آنلاین عضویت)؛
3. *تصویر آگهی تأسیس شرکت در روزنامه رسمی کشور با آخرین تغییرات؛
4. تصویر کارت ملی و یا شناسنامه مدیرعامل؛
5. یک نسخه از اساسنامه شرکت؛
6. تصاویر پروانه های تأسیس و بهره برداری از وزارت صنایع(آخرین تمدید)؛
7. تصاویر پروانه های ساخت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (اخرین تمدید)؛
8. تصویر کارت عضویت در اتاق بازرگانی؛
9. تصویر پروانه های کاربرد علامت استاندارد در صورت وجود (آخرین تمدید)؛
10. کاتالوگ و CD تصویر محصولات؛
11. استاندارهای اخذ شده مانندGMP CE,، ISO13485و ...........؛
بدیهی است مدارک و درخواست شما در کمیته پذیرش این انجمن مطرح خواهد شد و نظریه کمیته در اولین فرصت به آن شرکت محترم اعلام خواهد گردید.

 

icon-ozve.png